Học viện doanh nhân VCEO
Nền tảng đặc biệt - Cuộc sống thành công

TÀI LIỆU CXO

Trần Anh Quang
Chuyên gia công nghệ chuyển đổi số
(0) Đánh giá
6 Học viên
TÀI LIỆU CXO
0 28,000,000
-100%

ĐĂNG KÝ HỌC
 • Thời lượng: 0 phút 0 giây
 • Giáo trình: 28 bài giảng
 • Sở hữu trọn đời
 • Giảm giá khi thanh toán Online

Nếu bạn có nhu cầu thêm?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Giới thiệu

Bản dịch tiếng Việt mới chỉ là bản dịch thô để tham khảo. Để xem vào tải bản dịch, bạn vui lòng ĐĂNG KÝ tải khoản. 

Giới thiệu

Đây là những tài liệu liên quan đến CXO vô cùng hữu ích. Bạn sẽ học được làm thế nào để trở thành một CXO thực thụ

Nội dung khóa học
 • Bài 1: Tài liệu CXO ngày 1
 • Bài 2: Tài liệu CXO ngày 2
 • Bài 3: Tài liệu CXO ngày 3
 • Bài 4: Tài liệu CXO ngày 4
 • Bài 5: Tài liệu CXO ngày 5
 • Bài 6: Tài liệu CXO ngày 6
 • Bài 7: Tài liệu CXO ngày 7
 • Bài 8: Tài liệu CXO ngày 8
 • Bài 9: Tài liệu CXO ngày 9
 • Bài 10: Tài liệu CXO ngày 10
 • Bài 11: Tài liệu CXO ngày 11
 • Bài 12: Tài liệu CXO ngày 12
 • Bài 13: Tài liệu CXO ngày 13
 • Bài 14: Tài liệu CXO ngày 14
 • Bài 15: Tài liệu CXO ngày 15
 • Bài 16: Tài liệu CXO ngày 16
 • Bài 17: Tài liệu CXO ngày 17
 • Bài 18: Tài liệu CXO ngày 18
 • Bài 19: Tài liệu CXO ngày 19
 • Bài 20: Tài liệu CXO ngày 20
 • Bài 21: Tài liệu CXO ngày 21
 • Bài 22: Tài liệu CXO ngày 22
 • Bài 23: Tài liệu CXO ngày 23
 • Bài 24: Tài liệu CXO ngày 24
 • Bài 25: Tài liệu CXO ngày 25
 • Bài 26: Tài liệu CXO ngày 26
 • Bài 27: Tài liệu CXO ngày 27
 • Bài 28: Tài liệu CXO ngày 28
Khóa học liên quan
Bí quyết tạo động lực làm việc hiệu quả
-75%
Quản trị tài chính cho quản lý cấp trung
-10%
Lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả
Quản trị doanh nghiệp
Phương pháp giữ chân khách hàng dài lâu
-72%
TÀI LIỆU CXO
-100%
Quản trị doanh nghiệp
Thông tin giảng viên
Trần Anh Quang
Chuyên gia công nghệ chuyển đổi số
Đánh giá của học viên
Updating.
FREE 28,000,000

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY
 • Thời lượng: 0 phút 0 giây
 • Giáo trình: 28 bài giảng
 • Sở hữu trọn đời
 • Giảm giá khi thanh toán Online

Nếu bạn có nhu cầu thêm?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
0 28,000,000
ĐĂNG KÝ HỌC