Học viện doanh nhân VCEO
Nền tảng đặc biệt - Cuộc sống thành công

Phương pháp giữ chân khách hàng dài lâu

Trần Anh Quang
Chuyên gia công nghệ chuyển đổi số
(0) Đánh giá
2 Học viên
Phương pháp giữ chân khách hàng dài lâu
699,000 2,500,000
-72%

ĐĂNG KÝ HỌC
 • Thời lượng: 1 giờ 26 phút
 • Giáo trình: 13 bài giảng
 • Sở hữu trọn đời
 • Giảm giá khi thanh toán Online

Nếu bạn có nhu cầu thêm?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Giới thiệu
Giới thiệu
Nội dung khóa học
 • Bài 1: a. Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: b. Giới thiệu khóa học
 • Bài 3: Nội dung chính
 • Bài 4: Cắt giảm chi phí nội bộ
 • Bài 5: Cắt giảm chi phí bên ngoài
 • Bài 6: Cải tiến thay đổi quy trình
 • Bài 7: Cải tiến kỹ thuật Kaizen
 • Bài 8: Đào tạo nội bộ doanh nghiệp
 • Bài 9: Sàng lọc và sa thải
 • Bài 10: Mở rộng thị trường mới
 • Bài 11: Sản xuất sản phẩm mới
 • Bài 12: Sản phẩm
 • Bài 13: Dịch vụ
Khóa học liên quan
Bí quyết tạo động lực làm việc hiệu quả
-75%
Quản trị tài chính cho quản lý cấp trung
-10%
Lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả
Quản trị doanh nghiệp
Phương pháp giữ chân khách hàng dài lâu
-72%
TÀI LIỆU CXO
-100%
Quản trị doanh nghiệp
Thông tin giảng viên
Trần Anh Quang
Chuyên gia công nghệ chuyển đổi số
Đánh giá của học viên
Updating.
-72%
699,000 2,500,000

ĐĂNG KÝ HỌC
 • Thời lượng: 1 giờ 26 phút
 • Giáo trình: 13 bài giảng
 • Sở hữu trọn đời
 • Giảm giá khi thanh toán Online

Nếu bạn có nhu cầu thêm?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
699,000 2,500,000
ĐĂNG KÝ HỌC