Học viện doanh nhân VCEO
Nền tảng đặc biệt - Cuộc sống thành công

Quản trị tài chính cho quản lý cấp trung

Trần Anh Quang
Chuyên gia công nghệ chuyển đổi số
(0) Đánh giá
10 Học viên
Quản trị tài chính cho quản lý cấp trung
45,000,000 50,000,000
-10%

ĐĂNG KÝ HỌC
 • Thời lượng: 2 giờ 49 phút
 • Giáo trình: 26 bài giảng
 • Sở hữu trọn đời
 • Cấp chứng chỉ
 • Giảm giá khi thanh toán Online

Nếu bạn có nhu cầu thêm?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Giới thiệu

Đây là một khóa học vô cùng cần thiết đối với những quản lý cấp trung của doanh nghiệp như: Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phó phòng.

Khóa học này sẽ giúp các nhà quản lý nắm vững kỹ năng quản trị tài chính sau mà không cần phải tốt nghiệp chuyên ngành tài chính:

 • Tài chính doanh nghiệp và mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo giác độ tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo giác độ tài chính
 • Phân tích cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính
 • Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn
 • Sử dụng các thông tin Tài chính, kế toán để đưa ra quyết định kinh doanh
 • Các quyết định về điều chỉnh chi phí, giá cả, khối lượng và lợi nhuận

Tất cả kiến thức mà chuyên gia Nguyễn Văn Bền - Chủ tịch HĐQT Mota Group chia sẻ trong khóa học giúp việc quản lý chính trong doanh nghiệp của các nhà quản lý trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Giới thiệu
 • Khóa học này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tài chính
 • Biết cách tổ chức và quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
Nội dung khóa học
 • Bài 1: Tổng quan về tài chính Học thử
 • Bài 2: Khái niệm tài chính Học thử
 • Bài 3: Quản trị tài chính
 • Bài 4: Vai trò cốt lõi của QTTC
 • Bài 5: Nhiệm vụ chính của QTTC Học thử
 • Bài 6: Các nội dung chủ yếu của QTTC
 • Bài 7: Tài chính doanh nghiệp là gì?
 • Bài 8: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp
 • Bài 9: Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Bài 10: Thẩm định dự án về mặt tài chính
 • Bài 11: Quản lý sử dụng vốn
 • Bài 12: Huy động vốn
 • Bài 13: Kế hoạch tài chính
 • Bài 14: Những vẫn đề tài chính trong doanh nghiệp
 • Bài 15: Lập kế hoạch tài chính hiệu quả
 • Bài 16: Hoạch định ngân sách
 • Bài 17: Chọn và thiết kế form mẫu biểu
 • Bài 18: Lập kế hoạch tài chính trong KHKD
 • Bài 19: Phân tích tình hình tài chính
 • Bài 20: Doanh thu và chi phí
 • Bài 21: Phân tích khả năng sinh lời
 • Bài 22: Phân tích khả năng thanh toán
 • Bài 23: Phân tích lưu chuyển dòng tiền hoạt động
 • Bài 24: Rủ ro trong doanh nghiệp
 • Bài 25: Rủi ro tài chính
 • Bài 26: Định giá doanh nghiệp gia tăng tài chính
Khóa học liên quan
Bí quyết tạo động lực làm việc hiệu quả
-75%
Quản trị tài chính cho quản lý cấp trung
-10%
Lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả
Quản trị doanh nghiệp
Phương pháp giữ chân khách hàng dài lâu
-72%
TÀI LIỆU CXO
-100%
Quản trị doanh nghiệp
Thông tin giảng viên
Trần Anh Quang
Chuyên gia công nghệ chuyển đổi số
Đánh giá của học viên
Updating.
-10%
45,000,000 50,000,000

ĐĂNG KÝ HỌC
 • Thời lượng: 2 giờ 49 phút
 • Giáo trình: 26 bài giảng
 • Sở hữu trọn đời
 • Cấp chứng chỉ
 • Giảm giá khi thanh toán Online

Nếu bạn có nhu cầu thêm?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
45,000,000 50,000,000
ĐĂNG KÝ HỌC