Học viện doanh nhân VCEO
Nền tảng đặc biệt - Cuộc sống thành công

Đội ngũ nhân sự

ĐỘI NGŨ ĐÀO TẠO
Đặng Ngọc Anh
Đặng Ngọc Anh
Chuyên gia đào tạo và huấn luyện xây dựng thương hiệu
Trần Lê Vân
Trần Lê Vân
Chuyên gia thiết kế hình ảnh, đồ họa đa phương tiện
Trần Anh Quang
Trần Anh Quang
Chuyên gia công nghệ chuyển đổi số
Nguyễn Quốc Cường
Nguyễn Quốc Cường
Giáng viên Doanh nhân
Thiều Anh Sơn
Zalo
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
Nhà huấn luyện Doanh nghiệp