Học viện doanh nhân VCEO
Nền tảng đặc biệt - Cuộc sống thành công

Thuế thu nhập cá nhân

Trần Lê Vân
Chuyên gia thiết kế hình ảnh, đồ họa đa phương tiện
(0) Đánh giá
13 Học viên
Thuế thu nhập cá nhân
699,000

ĐĂNG KÝ HỌC
 • Thời lượng: 1 giờ 47 phút
 • Giáo trình: 15 bài giảng
 • Sở hữu trọn đời
 • Giảm giá khi thanh toán Online

Nếu bạn có nhu cầu thêm?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Giới thiệu

Bạn đang lo lắng vì chưa biết các thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Bạn đang lo lắng vì chưa nắm chắc biểu thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?
Bạn đang lo lắng vì chưa biết thủ tục, hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân?
Bạn đang lo lắng vì chưa biết trường hợp nào phải và không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?
Bạn đang lo lắng vì chưa biết những trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?
Bạn đang lo lắng vì chưa biết những khoản thu nhập nào tính thuế và không tính thuế thu nhập cá nhân?
Bạn đang lo lắng vì chưa biết cách khấu trừ tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động?
Ban đang lo lắng vì chưa biết những đối tượng nào làm cam kết để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?
Từ bây giờ bạn còn phải lo lắng về những vấn đề trên nữa bởi khóa học Thuế thu nhập cá nhân của Mota sẽ cung cấp cung cấp cho bạn các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

Giới thiệu

Khóa học sẽ cung cấp cho bạn kiến thức tổng quan về Thuế thu nhập cá nhân:

 • Cập nhất các thông tin mới nhất về thuế từ nguồn tin chính thống
 • Tìm hiểu chi tiết 10 loại thuế thu nhập cá nhân
 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, xác định điều kiện ủy quyền
 • Thực hành lên tờ khai QTT TNCN mẫu 05 DN làm và mẫu 02 cá nhân tự QT
Nội dung khóa học
 • Bài 1: Văn bản pháp luật quy định về thuế TNCN
 • Bài 2: Bản chất thuế TNCN, Thời điểm tính+thu và nộp thuế TNCN
 • Bài 3: 10 loại thu nhập của cá nhân
 • Bài 4: Đối tượng chịu thuế TNCN
 • Bài 5: Cách tính thuế TNCN cho cá nhân cư trú ký HĐ từ 3 tháng trở lên
 • Bài 6: Cách tính thuế TNCN cho cá nhân cư trú ký HĐ dưới 3 tháng, cá nhân không cư trú và điều kiện làm CK08
 • Bài 7: Hướng dẫn làm bảng tính thuế TNCN tháng quý
 • Bài 8: Hướng dẫn đọc các chỉ tiêu trên tài khoản thuế TNCN 05KK
 • Bài 9: Đối tượng QQT TNCN
 • Bài 10: Điều kiện UQ QTT TNCN
 • Bài 11: Tình huống 1 xác định điều kiện UQ và tính lại TNCN khi QQT Cuối năm
 • Bài 12: Tình huống 1 xác định điều kiện UQ và tính lại TNCN khi QQT Cuối năm
 • Bài 13: Lập bảng tính TNCN năm
 • Bài 14: Lên tờ khai QTT TNCN năm mẫu 05/QTT-TNCN TT80 - DN LÀM
 • Bài 15: Khi nào cá nhân phải tự QTT và nơi nộp tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN TT80 - Cá nhân tự làm
Khóa học liên quan
Hóa đơn điện tử
Kế toán thuế
Thuế thu nhập cá nhân
Kế toán thuế
Bảo hiểm - Quỹ công đoàn
Lệ Phí Môn Bài
Kế toán thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tin giảng viên
Trần Lê Vân
Chuyên gia thiết kế hình ảnh, đồ họa đa phương tiện
Đánh giá của học viên
Updating.
699,000

ĐĂNG KÝ HỌC
 • Thời lượng: 1 giờ 47 phút
 • Giáo trình: 15 bài giảng
 • Sở hữu trọn đời
 • Giảm giá khi thanh toán Online

Nếu bạn có nhu cầu thêm?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
699,000
ĐĂNG KÝ HỌC