Học viện doanh nhân VCEO
Nền tảng đặc biệt - Cuộc sống thành công

Đặng Ngọc Anh

Đặng Ngọc Anh
Đặng Ngọc Anh
Chuyên gia đào tạo và huấn luyện xây dựng thương hiệu

Đặng Ngọc Anh đang điều hành VICO GROUP, một tổ chức đã được chứng minh là tin cậy với 16 năm hoạt động, hỗ trợ 3000+ doanh nghiệp và cá nhân phát triển thương hiệu bền vững

Đặng Ngọc Anh

(5.0 đánh giá)

Tất cả khóa học

Xây dựng thương hiệu cá nhân phát triển bền vững